On és la pressió? - 6 MEP

Objectius

Conèixer el concepte de pressió atmosfèrica i els seus efectes en la vida quotidiana. Elaborar hipòtesis o prediccions abans de les activitats i comprovar-les a partir de l’experimentació. Raonar de manera lògica com actua la pressió en els diferents experiments.

Com ho fem?

El nostre taller consta de 4 experiments (vegeu vídeo).

Què observem?

L'efecte de la pressió atmosfèrica en els 4 experiments proposats.

Els conceptes científics

Pressió atmosfèrica. La terra està coberta per una gran quantitat d’aire compost per partícules que creen l’atmosfera. Aquest aire exerceix una força, que anomenem pressió, cap a la superfície terrestre o sobre qualsevol objecte que hi està present.

Per saber-ne més

-

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle superior de l'educació primària

Material

  • Detallat en el document adjunt.

Infraestructura necessària i precaucions

  • Supervisió per part d'un adult.
  • Disposar d'un espai ampli per realitzar els experiments i que tots puguin veure què i com ho fan la resta de companys.

Centre educatiu / Entitat

Universitat de Girona

Proposta de

  • Laura Suita
  • Aleix Masoliver
  • Núria Juanola

Descriptors

  • #pressió
  • #ciclesuperior