Fira de la ciència

Girona

On és la pressió? - 6 MEP

#ciclesuperior
#pressió

Barregem i experimentant aprenem!

#4anys
#5anys

Destruïm el monstre malvat! - 16 MEP

#reacció
#química
#ciclesuperior
#combustió

Voleu veure l'oxigen que generen les plantes? - 15 MEP

#ciclesuperior
#fotosíntesi

Descobrim què passa quan fumem! - 1 MEP

#salut
#ciclesuperior
#respiratori

Portem les densitats a l'aula - 8 MEP

#densitat
#ciclesuperior

Super Imants

#magnestisme
#imant

Podem encendre una bombeta amb aigua? - 12 MEP

#electricitat
#cicle superior

Com funciona l'ascensor de l'aigua i el vi? - 17 MEP

#densitat
#ciclesuperior

La creació d'un imant a partir de materials quotidians - 18 MEP

#imant
#ciclesuperior