Fira de la ciència

Girona

On és la pressió? - 6 MEP

#ciclesuperior
#pressió

Barregem i experimentant aprenem!

#5anys
#4anys

Destruïm el monstre malvat! - 16 MEP

#reacció
#ciclesuperior
#combustió
#química

Voleu veure l'oxigen que generen les plantes? - 15 MEP

#ciclesuperior
#fotosíntesi

Descobrim què passa quan fumem! - 1 MEP

#respiratori
#salut
#ciclesuperior

Portem les densitats a l'aula - 8 MEP

#ciclesuperior
#densitat

Super Imants

#magnestisme
#imant

Podem encendre una bombeta amb aigua? - 12 MEP

#electricitat
#cicle superior

Com funciona l'ascensor de l'aigua i el vi? - 17 MEP

#ciclesuperior
#densitat

La creació d'un imant a partir de materials quotidians - 18 MEP

#ciclesuperior
#imant