Amb quins materials podem transportar l'aigua? - 10 MEI

Objectius

- Identificar les propietats dels materials per poder descobrir perquè absorbeixen líquid. - Classificar els materials segons la seva capacitat d’absorció. - Reconèixer el fenomen de l’absorció per tal d’entendre accions de la vida quotidiana.

Com ho fem?

Per començar, introduirem l’activitat amb la següent història: “Hi havia una vegada, una família que vivia en una cabana de fusta, un bon dia, al despertar-se van veure que tota la casa estava inundada, plena d’aigua a causa de la gran tempesta del dia abans. Tots semblaven molt preocupats perquè no sabien com treure tota aquella aigua. Els ajudem? Amb quins dels materials que observeu podríem treure l’aigua de dins la casa i portar-la a fora?”. L'objectiu és que els infants descobreixin a partir de l'experimentació, si tots els objectes que els hi proporcionem absorbeixen l'aigua i si ho fan, n'absorbeixen la mateixa quantitat. Els hi oferirem dos recipients, un amb aigua i l'altre buit. A través dels objectes amb propietats diverses, hauran d'intentar transportar l'aigua d'un recipient a l'altre, però, tots els objectes seran útils per transportar l'aigua? Ho hauran de descobrir! Posteriorment, iniciarem una conversa on farem hipòtesis sobre quins dels materials ens serviran per transportar l’aigua. Sense més explicacions que condicionin la descoberta dels infants, s’iniciarà l’activitat principal. Els infants lliurement aniran agafant els diferents objectes i intentaran portar l’aigua del recipient ple al recipient buit. Intentarem que els infants estiguin repartits entre els dos recipients. Un cop finalitzada l’activitat, donarem pas al tancament d’aquesta on tots i totes tindran l’oportunitat de compartir amb la resta de companys les seves descobertes.

Què observem?

Durant aquesta activitat podrem observar com els infants experimenten i exploren amb els diferents materials de diverses propietats per tal de descobrir quins d'aquests absorbeixen l'aigua i quins no.

Els conceptes científics

Nosaltres treballem el fenomen de l’absorció. Aquest és un fenomen ampli, el qual engloba diversos significats, alguns d'aquests relacionats amb el medi, i el cos humà. Per altra banda, també ho podem relacionar cap a un context de química, més generalitzat al qual farem referència nosaltres. Per treballar aquest fenomen ens ajudarem de les definicions dels termes següents: absorció i permeabilitat. L’absorció és la capacitat d’un cos d’atraure i retenir un altre cos entre les seves molècules, sigui líquid o gasos. La permeabilitat és la capacitat d’un material de deixar passar un fluid a través d’aquest. Absorció i permeabilitat són dos termes que s’han de separar a l’hora de definir-los, s’ha de tenir clar que són dues propietats diferents. Si bé és veritat que van lligats i estan relacionats directament a l’hora de determinar si un cos és absorbent o no, també s’ha de tenir present que són coses diferents. La confusió ve sobretot perquè, perquè un cos sigui absorbent (capacitat d’atraure i retenir un altre cos) és necessari que aquest també sigui permeable (capacitat de deixar passar un fluid). L’error és fruit de l’aplicació del raonament següent: si aquest cos no és permeable tampoc podrà ser absorbent, per tant són sinònims, aporten el mateix. No és així, i això es desmunta ràpidament al conèixer i saber que així com un material per tenir la propietat de ser absorbent necessita també ser permeable, també et pots trobar amb un material que per la seva composició sigui permeable, però no sigui absorbent. És a dir, un material amb la capacitat de deixar passar per dins seu un fluid com ara l'aigua, i que no l’atrau cap al seu centre, no la reté.

Per saber-ne més

Mirar el fitxer adjunt.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

EI 4

Material

 • 4 recipients de plàstic on hi puguem posar aigua
 • 2 esponges
 • 2 pilotes d’espuma
 • 2 pilotes de goma
 • 2 fregones
 • 2 trossos de tela
 • 2 baietes
 • 2 cubs de fusta
 • 2 tubs de plàstic
 • 2 rotllos de paper de vàter
 • Paper de diari
 • Pilota tenis

Infraestructura necessària i precaucions

 • Preferiblement a l'aire lliure perquè és una activitat que requereix l'ús d'aigua.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Berta Orra
 • Laia Mas
 • Laura Manzanera
 • Ferran Martí

Descriptors

 • #4anys
 • #absorció
 • #experimentació