Com podem ajudar el pirata? Com ha de ser el vaixell perquè no s'enfonsi? - 9 DT

Objectius

- Treballar la flotabilitat seguint el mètode científic. - Plantejar hipòtesis sobre la flotabilitat de determinats objectes. - Experimentar la flotabilitat de diferents objectes des de tres variables: la forma, el pes i el material. - Construir un vaixell a partir de les dades recollides en l’experimentació.

Com ho fem?

Aquesta proposta consta de tres parts: a la primera, els infants plantejaran hipòtesis amb relació a la flotabilitat de diversos objectes; a la segona, hauran d’experimentar amb aquests per tal de poder obtenir resultats i es posaran en comú i es verificaran o refutaran les seves hipòtesis. Finalment, en la tercera, a partir de les dades que hauran recollit en el repte anterior, els alumnes hauran de construir el seu vaixell de forma lliure i tot desenvolupant la seva creativitat.

Què observem?

A partir de l'experimentació els infants podran observar que la flotabilitat dels objectes depèn de variables com el pes, la forma o el material. Gràcies als resultats obtinguts, posteriorment podran decidir quins objectes són els més adequats per construir un vaixell que suri.

Els conceptes científics

Els dos conceptes principals que apareixen en la nostra proposta són la flotabilitat i el mètode científic. D'una banda, la flotabilitat és la capacitat que tenen els cossos per sostenir-se a la superfície d’un líquid, sense enfonsar-se. Aquesta depèn bàsicament de la densitat del material i de la densitat de l’aigua o líquid on el cos estigui submergit. Per altra banda, la investigació es realitza amb l'aplicació del mètode científic, una tècnica que utilitza l'experimentació i l'evidència per plantejar hipòtesis, posar-les a prova i analitzar els resultats que s'obtenen. En tot moment es parteix dels coneixements previs dels infants i de la seva curiositat per explicar els fenòmens de l'entorn. Els nens i les nenes són els protagonistes, mentre que la persona docent adopta el rol de guia. També cal tenir en compte la importància de les preguntes per generar reflexió i reorganitzar el pensament de l'alumnat.

Per saber-ne més

Una possible activitat d'ampliació podria ser canviar el medi dels recipients on es col·loquen els objectes. Per exemple: es podria experimentar què passa si es col·loquen amb aigua en sal. També es pot demanar als alumnes que construeixin un vaixell que floti, un que es quedi al mig i un altre que s’enfonsi. A continuació, us enllacem diversos vídeos que poden servir per complementar la nostra proposta: 1. https://www.youtube.com/watch?v=7uQEQWTTGwM 2. https://www.youtube.com/watch?v=RwpC68_ErWA&t=118s 3. https://www.youtube.com/watch?v=fMc3djsJFQI&t=73s 4. https://www.youtube.com/watch?v=XO2Qg8kMt3c

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle inicial de l'educació primària

Material

 • Graella d'hipòtesis i resultats
 • Gomets (de dos colors diferents)
 • Bols o palanganes transparents (plens d'aigua)
 • Taps (de plàstic i metàl·lics)
 • Pots de vidre
 • Brics de diferents mides
 • Llaunes (plenes i buides)
 • Esponges
 • Taps de suro
 • Plastilina
 • Pals de pinxo i de gelat
 • Canyetes
 • Branquetes
 • Pedres de diferents mides
 • Ampolles de plàstic de diferents mides
 • Closques de nous
 • Trossets de fusta de diferents mides
 • Monedes
 • Cal dir que aquest material pot variar en funció de la disponibilitat. Tot i això ens interessa que hi hagi varietat d'objectes fets amb materials, mides i formes diferents.

Infraestructura necessària i precaucions

 • Espai ampli a l'aula, dividit en tres racons.
 • Tres taules, una per cada racó.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Carla Pujolar
 • Berta Rigau
 • Anna Sala
 • Laura Vila
 • Mireia Viñas

Descriptors

 • #cicleinicial
 • #flotabilitat