Com podem fer arribar la bola a l'escola sense tocar-la? - 16 MEI

Objectius

Els objectius que ens marquem en aquest espai d'experimentació són: OBJECTIU GENERAL: Observar i experimentar en l’entorn amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del magnetisme. OBJECTIUS ESPECÍFICS: - Identificar materials magnètics i no magnètics. - Guiar la pilota fins l'escola - Comprovar la hipòtesi plantejada.

Com ho fem?

L'Imanol és un imant del Magnetoplanet que venia a visitar als infants de l'escola i la seva nau s'ha estavellat. A la classe rebem una carta d'ell, explicant-nos que necessita l'ajuda dels infants per tal que li mostrin el camí de la nau estavellada a l'escola, guiant-lo amb l'imant i, així, poder-los conèixer. Per fer-ho, primer faran una exploració per l'aula amb un imant per cada infant per descobrir quins materials són magnètics i quins no. A partir d'aquí, es distribuiran en grups i, amb l'ajuda del mapa amb els punts importants de Girona, hauran d'aconseguir traçar un circuit que permeti a l'Imanol arribar a l'escola tot guiant-lo amb un imant i no tocar la bola metàl·lica amb les mans, passant pels punts d'interès de la ciutat. Llavors, coneixeran a l'Imanol i entre tots i totes provaran els circuits que hagin fet els seus companys.

Què observem?

Amb aquest espai d'experimentació, esperem que els infants siguin capaços d'entendre el magnetisme a partir de l'exploració dels imants amb els materials magnètics i no magnètics d'ús quotidià de la seva aula. A més, ve relacionat amb el seu dia a dia: el camí que fan de casa a l'escola.

Els conceptes científics

El fenomen científic que es vol observar i treballar és el magnetisme. Proposem fer-ho a través de la experimentació i manipulació d'imants i descobriment del seu funcionament.

Per saber-ne més

Altres activitats de magnetisme per l'etapa infantil: https://manetesicosetes.wordpress.com/category/magnetisme/

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

EI 4

Material

 • Carta enviada per l'Imanol
 • 4 mapes de Girona amb llocs d'interès de la ciutat
 • Llapis de colors
 • 20 imants (1 per cada alumne/a i llavors 1 per grup)
 • 4 boles metàl·liques
 • Imanol (personatge que s'ha perdut)
 • Taules o suports per poder enganxar la cartolina i deixar l'espai de sota lliure

Infraestructura necessària i precaucions

 • Dur a terme l'activitat a dins de l'aula, on hi hagi material metàl·lic i no metàl·lic.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Pep Collazos Fontseré
 • Alba González Güell
 • Marta Ribot Farrés
 • Julieta Santamaria Villa

Descriptors

 • #4anys
 • #magnetisme
 • #diàleg