Com podem netejar l’aigua de la cantimplora quan se’ns vessa? - 5 MEI

Objectius

L’objectiu general és el següent: Reconèixer l’absorció a través de les propietats dels materials. Els objectius específics són: RACÓ 1. Observar com el paper de cuina absorbeix l’aigua tenyida. Identificar els efectes amb relació al canvi de color, del material. Distingir la diferència de l'absorció a curt, i llarg termini. RACÓ 2. Observar les diverses interaccions dels materials i la seva absorció a les superfícies. Identificar superfícies que absorbeixen més i menys que altres. RACÓ 3. Identificar quins materials absorbeixen més i quins menys. Comparar materials per observar la seva absorció.

Com ho fem?

RACÓ 1: Disposarem abans de començar tots els racons, de 5 gots on introduirem l'aigua amb el colorant en tres d'ells (1, 3 i 5), a continuació posarem paper de cuina a tots els gots connectant-los entre ells (relació directa amb el racó 1). Els infants tindran els mateixos materials al llarg del racó 1, per anar experimentant ells i elles. Veuran resultats a curt terminI, al llarg del racó, i al final de la proposta, els de llarg termini. RACÓ 2: Comprovarem amb diverses superfícies (feltre, paper de diari, plàstic de bombolles, cartró i goma eva) si la pintura barrejada amb aigua s’absorbeix igual amb totes. Els infants podran escollir diverses superfícies, provar-ho i llavors reflexionarem sobre el perquè hi ha bases que absorbeixen més que altres, segons els resultats. RACÓ 3: Farem hipòtesis abans de començar amb l’absorció de l’aigua amb diversos materials (pilotes, esponges, paper, etc.), comprovant quins materials absorbeixen més i quins menys, buscant possibles respostes als resultats i fent-ne comparacions al final.

Què observem?

En el primer racó els infants podran observar com el paper de cuina absorbeix aigua amb colorant dels diferents gots i alhora se’n creen de nous, segons el temps que s’hi estiguin. En el segon racó els infants podran observar quines superfícies són les que absorbeixen l’aigua amb colorant i quines menys. En el tercer racó podem observar quins són els materials que absorbeixen més i els que absorbeixen menys. D’aquesta manera es podran refutar o confirmar les hipòtesis fetes en començar el racó.

Els conceptes científics

Absorció

Per saber-ne més

Per més informació vegeu el document adjunt.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

EI 4

Material

 • Racó 1: 25 gots de plàstic: de 250 ml (la unitat) 1 rotllo de paper de cuina Colorants (1 vermell, 1 blau, 1 groc)
 • Racó 2: 6 aquarel·les Diversos retalls de feltre, paper de diari, plàstic de bombolles, cartró i goma eva. Retalls d’una mida de 15 cm x 10 cm 10 pinzells: 16 cm alt, número 12 10 gots de plàstic: de 250 ml (la unitat)
 • Racó 3: 25 retalls de cartolina: 5 x 5 cm 10 esponges: 10 x 7 cm 1 rotllo de paper de cuina 10 bosses de plàstic 10 pilotes de plàstic (mida petita): 5,5 cm de diàmetre (aproximadament) 10 pilotes d’espuma (mida petita): 5,5 cm de diàmetre (aproximadamen

Infraestructura necessària i precaucions

 • Les propostes pensades es poden portar a terme en espais interns com seria dins l’aula i espais exteriors com podria ser el pati de l’escola.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d’Educació i Psicologia / Universitat de Girona

Proposta de

 • Ona Tarrés
 • Mònica Gutiérrez
 • Marina Lozano
 • Cristina Benavente
 • Meritxell Oliveras
 • Xantal Toledo

Descriptors

 • #4anys
 • #absorció
 • #investigació