Crea un "Twister"! - 10 MEP

Objectius

Simular i experimentar el procés de creació del fenomen natural del tornado. Actuar en les causes i entendre les conseqüències que se'n deriven del fenomen natural del tornado. Precisar les representacions i explicacions de la percepció del món que construeixen per a diferenciar el simulacre de la realitat.

Com ho fem?

Després d'haver realitzat la primera part del taller (vegeu fitxer adjunt p. 3 apartat 5.2), són els següents els passos que cal seguir per a dur a terme l’experiment. En primer lloc, emplenem d’aigua una de les ampolles fins a 3/4 de la seva capacitat. En segon lloc, unim els taps d’ambdues ampolles (tap amb tap) amb la cinta adhesiva. En tercer lloc, es fa un forat amb l’estri escalfat prèviament al centre dels taps, aproximadament d’1 cm de diàmetre (és preferible que sigui el/la mestre/a qui s’encarregui d’aquest pas). Un cop tenim aquest pas fet, s’enrosquen ambdues ampolles als respectius taps. En quart lloc, es dóna la volta a l’estructura creada de manera que l’ampolla amb aigua quedi a la part superior. S’agafa el centre d’ambdues ampolles amb una mà i, amb l’altra, s’agafa la de sobre. En últim lloc, es mou en cercles l’ampolla superior fins que, amb el moviment de rotació s’observa com l’aigua va baixant d’una ampolla a una altra, es produeixen bombolles i, finalment, es crea un remolí d’aigua el qual representarà un tornado en la realitat. Per acabar, s’inicia una conversa oberta per debatre les possibles conclusions de l’experiment, entendre què i per què ha passat i, a tall de conclusió, el/la docent realitza l’explicació pertinent per a reunir una idea global.

Què observem?

A causa del desplaçament de l'aigua cap a les vores de l'ampolla al moment de rotar-la, observem en aquest instant com apareix el remolí d'aigua girant en espiral, el qual simula un tornado en la realitat.

Els conceptes científics

Fenomen natural, tornado, canvi climàtic i impacte ambiental.

Per saber-ne més

Per a la definició científica dels conceptes esmentats anteriorment, vegeu el fitxer adjunt p. 2 apartat 3.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle mitjà i superior de l'educació primària

Material

 • Per cada grup de 4 alumnes necessitem:
 • 2 ampolles grans de plàstic dur (p.ex.: ampolla de refresc)
 • Cinta adhesiva ampla
 • Estri per a foradar els taps de les ampolles (p.ex.: tornavís)
 • Foc (p.ex.: encenedor o llumins)
 • Aigua

Infraestructura necessària i precaucions

 • Supervisió activa del/ de la mestre/a.
 • Espai obert a causa de la possibilitat que es vessi l'aigua.

Centre educatiu / Entitat

Universitat de Girona

Proposta de

 • Núria Fabrellas Espinal, Irene Gabarrón Sardiña, Maria Giró Barbé, Naiara Gracia Solís i Inka Guarnido Martínez

Descriptors

 • #ciclesuperior
 • #tornado