De què depèn que un objecte sòlid o líquid, floti o s'enfonsi? - 7 DT

Objectius

- Formular hipòtesis i comprovar-les amb el mètode científic. - Conèixer el món que ens envolta per donar resposta a possibles situacions de la vida quotidiana. - Aprendre coneixements bàsics sobre fonaments científics per tal d’assolir un pensament reflexiu i crític. - Entendre el concepte de densitat, flotabilitat i salinitat.

Com ho fem?

El nostre taller l'hem organitzat en quatre activitats diverses les quals van de menor a major complexitat. Creiem que aquesta seqüència didàctica ajudarà als alumnes primer a assimilar els continguts més senzills i posteriorment, anar-los ampliant i entendre els conceptes relacionats amb la densitat. Les preguntes que guien les nostres activitats són: Activitat 1 --> Què passa si posem oli a un got ple d’aigua? Activitat 2 --> Què passa quan posem un ou dur dins l’aigua? Activitat 3 --> Sempre que llenço un objecte a l’aigua s’enfonsa? I si hi aboquem un líquid? Activitat 4 --> Els líquids tenen diferents densitats?

Què observem?

El què observem amb aquests experiments és la densitat dels líquids i sòlids. És a dir, aquest taller ens ajuda a veure que no tots els objectes sòlids o líquids tenen la mateixa densitat, provocant que uns flotin sobre els altres. Això, ens permetrà adonar-nos que la densitat depèn de la massa i el volum de l'objecte o líquid.

Els conceptes científics

La densitat. La densitat es defineix per la quantitat de matèria que es conté en un volum o espai determinat. La densitat de l’aigua varia amb la temperatura i augmenta amb la quantitat de salts dissoltes. La densitat dels cossos és la quantitat de matèria que té un objecte. La flotabilitat. La flotabilitat és la capacitat que té un cos o objecte sòlid per sostenir-se sobre un líquid. La flotabilitat està molt relacionada amb la densitat que té el líquid i la densitat de l’objecte: Si l’objecte té més densitat que el líquid (és més dens), aquest, s’enfonsarà. Sí l’objecte té menys densitat que el líquid (és menys dens), aquest surarà. La salinitat. La salinitat és la quantitat de sal dissolta a l’aigua. La salinitat té molta importància, ja que, permet a certs organismes adaptar-se i viure en aquest ambient. Altrament, és important que els infants sàpiguen que com més sal dissolta hi hagi a l’aigua, per exemple, aquesta es tornarà més densa provocant que sigui més difícil que els cossos s’enfonsin.

Per saber-ne més

Per ampliar els coneixements relacionats amb la proposta es pot visualitzar el document adjunt on hi ha tota la informació necessària per dur a terme el taller.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle mitjà de l'educació primària

Material

 • 1 litre d’oli
 • Aigua
 • 4 vasos de precipitats
 • 2 ous durs
 • 50 grams de sal
 • 1 tap de suro
 • Una pedra
 • Una moneda
 • 1 tap de plàstic
 • Mel
 • Vinagre de mòdena
 • Sabó
 • Suc
 • 1 recipient
 • Alcohol etílic
 • Colorant alimentari

Infraestructura necessària i precaucions

 • Els nostres tallers es poden dur a terme tant a l'interior com a l'exterior. Sempre que hi hagi una superfície plana. És a dir, es pot dur a terme dins l'aula habitual.
 • En relació amb les precaucions, pensem que és positiu que hi hagi la supervisió del docent en tot moment tot i que, les activitats no comporten cap perill destacable.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Mireia Ayter Coderch
 • Judit Ballarà Polo
 • Paula Boada Colomer
 • Míriam Costa Puig
 • Andrea Marquez Martí
 • Montse Sánchez Arrebola

Descriptors

 • #ciclemitjà
 • #densitat