Destruïm el monstre malvat! - 16 MEP

Objectius

Aquest taller consisteix en descobrir com es va formar el monstre Demogorgon a partir d’una reacció química de combustió de sucre amb bicarbonat de sodi. Per acabar, vosaltres decidireu com destruir-lo! Quins seran els objectius? - Fomentar l’interès per la ciència a través d’un experiment de combustió. - Entendre com es produeix aquesta combustió. - Participar durant el taller i treball en equip

Com ho fem?

Abans d’iniciar la combustió recomanem fer-lo a un lloc exterior i a sobre d’una base per evitar malmetre el terra (com per exemple un plat). El primer pas serà col·locar un bon grapat de sorra a sobre de la base en forma de cercle. Seguidament, es farà la barreja del sucre i el bicarbonat de sodi, quatre cullerades de sucre i dues cullerades de bicarbonat. Una vegada obtinguda la mescla, s’abocarà a dins del coll de l’ampolla (retallat prèviament) i s’hi posarà una mica d’alcohol per a poder comprimir el preparat. A continuació, s’abocarà l’alcohol amb abundància a sobre de la base de sorra fins que canviï a un color més fosc. Després, se situarà el coll de l’ampolla sense el tap sobre la mateixa base i es premsarà la barreja per la part superior fins que quedi sobre la superfície. Per acabar, amb l’ajuda d’un encenedor es proporcionarà foc a sobre del petit cilindre que ens haurà sortit del coll de l’ampolla a partir de la barreja del sucre i bicarbonat. A poc a poc, es podrà anar observant la creació d’una estranya figura semblant a una serp negra. Finalment, es preguntarà als alumnes com podem destruir-lo. Se’ls donarà diverses opcions perquè provin quines anirien bé per derrotar-lo i quines no. Algunes de les propostes són les següents: aigua, un grapat de sorra, una pala per trencar-lo o altres propostes que decideixi el grup.

Què observem?

Observem com es crea una estranya figura grisa i fosca, que fa olor a sucre cremat, com a resultat de la combustió entre el sucre i el bicarbonat de sodi.

Els conceptes científics

Per tal de poder treballar aquest experiment amb els alumnes, és important que el mestre o la mestra tingui coneixement sobre diversos aspectes que poden determinar el desenvolupament de la sessió. En primer lloc, és indispensable conèixer què és una reacció de combustió que no deixa de ser una reacció química d’una o diverses substàncies en la qual es desprèn energia en forma de calor. A més, en una reacció de combustió és indispensable la presència de l’oxigen. Aleshores, en funció de la composició del combustible, els productes que obtindrem de la reacció podran variar. No obstant això, sempre obtindrem diòxid de carboni i vapor d’aigua. Per altra banda, és important entendre què succeeix en aquesta reacció de combustió en concret amb bicarbonat de sodi i sucre. Encara que no es produeix cap tipus d’explosió ni soroll en aquesta reacció, el que obtindrem és com una espècie de foc artificial. Aleshores, quan el sucre i el bicarbonat de sodi entren en combustió es descomponen (és a dir, obtenim uns productes) en vapor d'aigua, diòxid de carboni i carbonat sòdic. A més, observarem com el sucre es comença a caramel·litzar per acció de la calor i adopta un color marronós. En conseqüència, la “serp” que es forma a causa de la reacció resulta de barrejar el carbonat amb unes partícules de carboni i el sucre creix gràcies a l’acció dels gasos que es desprenen a la reacció. Per últim, és important que el mestre o la mestra conegui les precaucions que cal prendre durant l’experiment. Més endavant les especificarem de forma entenedora.

Per saber-ne més

En aquest apartat hem afegit enllaços on es poden trobar diversos experiments que els mestres poden utilitzar per si en volen fer més amb el grup. - La maleta de la ciència https://www.grao.com/es/producto/la-maleta-de-la-ciencia - Super3: Dinàmiks https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/videos/lexperiment/111881/ - Experimentem http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/descobrim.htm - Contes i ciència https://contesiciencia.wordpress.com/ - Funbrain https://www.youtube.com/channel/UCUUZ1r6DaJvxTmhJ3YEIw0g/featured

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle superior de l'educació primària

Material

 • Bicarbonat de sodi
 • Alcohol
 • Sorra
 • Una cullera petita
 • Un plat
 • Coll d'una ampolla
 • Llumins o encenedor

Infraestructura necessària i precaucions

 • Aquest experiment està pensat per dur-se a terme a l'exterior. Podeu realitzar-lo al pati o a una pista esportiva a l'aire lliure.
 • Per obtenir un bon resultat seguiu sempre les indicacions i instruccions pautades. Així evitareu qualsevol complicació.
 • És important que sigui la mestra qui s'encarregui de fer ús de l'encenedor.
 • En el moment de la combustió s'haurà de mantenir la distància per observar el resultat sense córrer perill.
 • Durant tot l'experiment aquells que tinguin el cabell més llarg, se l'hauran de recollir.
 • Tingueu sorra a punt per tapar la flama en cas que aquesta creixi.
 • Els residus generats en acabar l'experiment els llençarem al contenidor gris, de rebuig o resta.

Centre educatiu / Entitat

Universitat de Girona

Proposta de

 • Mar Boqué, Maria Casals, Gemma Casteys, Meritxell Codinach, Mireia Condom i Laia Dachs.

Descriptors

 • #ciclesuperior
 • #reacció
 • #combustió
 • #química