Experimentem amb l'aigua! - 13 MEP

Objectius

- Adquirir els coneixements que fan referència als canvis d’estat de l’aigua i la seva reversibilitat. - Experimentar en primera persona la reversibilitat de l’aigua. - Fomentar la cooperació, el treball en equip i la participació.

Com ho fem?

Per tal d’assolir els objectius mencionats anteriorment, volem plantejar el taller amb un conjunt de quatre petits experiments (un per a cada canvi d’estat) acompanyats d’una introducció i reflexió prèvia. Per fer-ho, els infants es dividiran en quatre grups heterogenis i aniran passant per cada experiment, així com hauran d’observar i intentar raonar el motiu de cada canvi d’estat. Seguidament, un cop s’hagin dut a terme tots els experiments, es farà una posada en comú en la qual hauran d’explicar les quatre conclusions que han extret juntament amb el seu grup de treball. En aquest moment, el docent corroborarà si l’explicació de l’alumnat és encertada i, en cas que no sigui així, els ajudarà a comprendre-ho, tot exposant què passa amb l’aigua en cada canvi d’estat. Finalment, en la següent sessió, els diferents grups realitzaran els cartells informatius sobre cada canvi d’estat per tal d’aconseguir el repte que els hi havia plantejat l’equip directiu.

Què observem?

Els canvis d’estat de l’aigua i la seva reversibilitat.

Els conceptes científics

La fusió és el canvi d’estat que es produeix quan l’aigua passa de l’estat sòlid a l’estat líquid. Aquest fet s’origina a causa d’un augment de la temperatura que provoca que la matèria es desfaci. Per tant, les partícules passen d’estar molt agrupades i amb poc moviment a estar més lliures i disperses. La solidificació és el canvi d’estat invers a la fusió. En aquest cas, l’aigua passa de l’estat líquid a l’estat sòlid a causa d’un gran descens de la temperatura que provoca que la matèria es converteixi en gel. Així doncs, les molècules passen d’estar força disperses a tenir una unió i una força molt elevades. L’evaporació és el canvi d’estat que es produeix quan l’aigua passa de l’estat líquid a l’estat gasós. Aquest fet s’origina a causa d’un gran augment de la temperatura en el qual l’aigua s’evapora, tot fent que les partícules se separin i es moguin amb total llibertat. La condensació és el canvi d’estat que es produeix quan l’aigua passa de l’estat gasós a l’estat líquid. Aquest fet s’origina quan l’aigua en estat gasós es refreda o quan augmenta la pressió. Per tant, les molècules passen d’estar lliures i disperses a tenir una força d’atracció més elevada, creant així l’estat líquid.

Per saber-ne més

Vegeu el fitxer adjunt.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle mitjà de l'educació primària

Material

 • Dos fogonets.
 • Un bufador o un assecador.
 • Quatre vasos de precipitats.
 • Un congelador.
 • Una olla metàl·lica.
 • Una tapa metàl·lica.
 • Una bossa de glaçons.
 • Una glaçonera buida.
 • Una glaçonera amb glaçons.
 • Quatre ampolles d’aigua (1 litre cada una).
 • Dues culleres soperes.
 • Cartolines de colors.
 • Retoladors.
 • Llapis.
 • Gomes.

Infraestructura necessària i precaucions

 • La infraestructura necessària per dur a terme el nostre taller és un laboratori o, en cas que no se'n disposi, qualsevol altre espai adaptat i adequat a la situació, és a dir, un lloc ampli, espaiós i ben ventilat.
 • Per tal de dur a terme els diferents experiments, és imprescindible la supervisió d'un adult en cada un d’ells, ja que s'utilitzen elements perillosos com ara el fogonet, el bufador i els diferents endolls que aniran connectats a l'electricitat.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Júlia Ruiz Domènech.
 • Júlia Saura Fort.
 • Laura Torras Sánchez.
 • Carla Valentí Barbé.

Descriptors

 • #ciclemitjà
 • #aigua