Experimentem amb les mescles - 2 MEP

Objectius

Conèixer les quatre tècniques de separació de substàncies: filtració, vaporització, imantació i decantació, conèixer les propietats dels diferents materials i comprendre la diferència entre les mescles homogènies i heterogènies.

Com ho fem?

Per dur a terme aquest taller, experimentarem a partir de quatre tècniques diferents que són les següents: Imantació: Separar metalls com el ferro, el cobalt o el níquel d’altres substàncies sòlides amb un imant, ja que s'atrauen. Decantació: Separar una mescla heterogènia amb dos líquids que tenen densitats diferents, en aquest cas, aigua i oli. Filtració: Separar una mescla líquida i sòlida amb un paper de filtre. Vaporització: Aconseguir separar l’aigua de la sal mitjançant la vaporització. Per tal d’assolir el resultat de manera efectiva hem d’arribar al punt d'ebullició de l’aigua. Totes les indicacions estan detallades en el document adjunt "2 mep experimentem amb mescles".

Què observem?

Per fer l'experiment has d'anar seguint aquests vídeos que has d'anar copiant els enllaç al navegador. En aquests s'explica la introducció de cada mescla i seguidament en un altre vídeo s'explica la solució d'aquesta. Els vídeos i l'estructura és la següent: 1. Introducció + imantació: https://youtu.be/Ip1BoXgaC2M. 2. Resultat imantació + decantació: https://youtu.be/PunZIZ9BK4I. 3. Resultat de decantació + filtració: https://youtu.be/l3PGeUtKt48. 4. Resultats filtració + vaporització: https://www.youtube.com/watch?v=QEcBVlp-LhY. 5. Resultat vaporització + reflexió final: https://www.youtube.com/watch?v=rKjwgs4vZAc.

Els conceptes científics

Les mescles poden ser heterogènies o homogènies. Les heterogènies estan formades per components que es poden distingir a ull nu, com algunes roques o la sorra de platja. Les mescles homogènies, en canvi, estan formades per components que no es poden distingir a ull nu, com l’aigua de mar, la pasta de dents, la pintura o el ciment. Les mescles homogènies també es poden anomenar dissolucions o solucions. Per dur a terme aquest taller, experimentarem a partir de quatre tècniques diferents per separar barreges que són les següents: Imantació: Separar metalls com el ferro, el cobalt o el níquel d’altres substàncies sòlides amb un imant, ja que s'atrauen. Decantació: Separar una mescla heterogènia amb dos líquids que tenen densitats diferents, en aquest cas, aigua i oli. Filtració: Separar una mescla líquida i sòlida amb un paper de filtre. Vaporització: Aconseguir separar l’aigua de la sal mitjançant la vaporització. Per tal d’assolir el resultat de manera efectiva hem d’arribar al punt d'ebullició de l’aigua.

Per saber-ne més

Vegeu les pàgines 17 i 18 del document adjunt.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle Superior de l'Educació Primària

Material

 • 50 g de sucre per a cada parella
 • 50 g llimadures de ferro per a cada parella
 • Trossos de diferents metalls: ferro, cobalt, níquel, cobre, alumini, plata...
 • 1 imant per cada parella
 • 2 Vidres de rellotge
 • 2 Balances
 • Plats per posar la mescla barrejada
 • Culleres per fer les diferents barreges
 • Un paper i un bolígraf
 • Embut de decantació amb suport
 • 3 vasos de precipitats o recipient similar (gots) per grup
 • 50 ml d'oli
 • Culleres
 • Aigua
 • Papers de filtre i embuts
 • Embuts
 • Terra o sorra
 • 1 matràs Erlenmeyer per a cada grup
 • 5 fonts de calor (fogonets o similar). Una per a cada grup
 • 5 cassoles per posar l'aigua
 • 50 g de sal per grup

Infraestructura necessària i precaucions

 • Per a dur a terme la pràctica amb els diferents grups d’alumnes, necessitareu cinc taules agrupades en forma de quadrat per a cada grup d’uns cinc alumnes. Les cadires les col·locareu al voltant de la classe per tal que no us facin nosa.
 • Necessitareu dues garrafes de 5 litres aproximadament per a dur a terme totes les activitats.
 • Necessitareu una placa de calor i per tant, font elèctrica, juntament amb els altres materials de cada tècnica.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Sara Alarcón
 • Laura Alba
 • Júlia Borrell

Descriptors

 • #mescles
 • #filtració
 • #vaporització
 • #imantació
 • #decantació