I tu, creus que tot pesa igual? - 12 MEI

Objectius

L’objectiu general és observar i experimentar amb el material proposat amb curiositat i interès per tal de generar que es facin preguntes que impulsin la comprensió del fenomen. Els objectius específics són: 1a Activitat: Comparar la influència del pes dels materials en la caiguda del paracaigudes. 2a Activitat: Comprovar la varietat de pesos dels diferents materials a través de les balances. 3a Activitat: Descobrir la variació de pesos d’ells/es mateixos/es mitjançant l’ús de les balances.

Com ho fem?

Treballaríem el pes a través de racons, on plantejarem tres espais i cada un d’ells s’iniciaria amb una pregunta/repte general. L’exploració científica durarà 40 minuts i la distribució dels alumnes l’elaboraran les docents i faran grups equitatius depenent dels infants que hi ha a l’aula, i per tant, cada grup anirà a un racó. Al cap de 10 minuts, es farà rotació. Els últims 10 minuts deixarem que els infants expliquin què han observat, si han complert les seves hipòtesis o no, què han après, que els hi ha sorprès, etc. Pel que fa a la primera activitat, aquesta s’inicia amb la pregunta “Quin paracaigudes caurà abans a terra? Així doncs, cada infant amb el seu paracaigudes haurà de posar un objecte que hagi escollit ell/a a dins i observar com el pes de cada material afecta en la caiguda. Prèviament al llançament del paracaigudes amb l’objecte corresponent, els alumnes podran fer algunes prediccions i/o explicacions. Respecte la segona activitat s’introduirà amb la pregunta “Què pesa més? I menys?” Aquesta activitat està pensada per descobrir el pes dels materials del dia a dia que els envolta. Els infants trobaran unes balances de pes i hauran de pesar els diferents objectes proporcionats. D’aquesta manera, podran descobrir que entre els diferents objectes hi ha una gran diferència de pes. L'última activitat s’inicia amb la pregunta “I tu, peses igual que jo?”. Els infants hauran de pesar-se en una balança digital i amb l’ajuda de la docent, hauran d’anar a la línia numèrica dibuixada a l’embalatge i escriure el seu nom o enganxar-hi la seva foto. Una vegada fet, s’hauran d’ordenar segons el pes, és a dir, del que pesa més al que pesa menys i a la inversa.

Què observem?

A la primera activitat, esperem que els infants agafin els paracaigudes i a través dels diferents materials proposats experimentin com influeix el pes de cada material en la caiguda del paracaigudes. A la segona activitat, volem que pesin els diferents materials amb l’ajuda de la balança i d’aquesta manera, podran comparar els diferents objectes. A la tercera activitat volem que siguin ells/es mateixos els que experimentin el propi pes i per tant, esperem que es pesin amb la balança digital i es vagin col·locant, ja sigui amb una imatge personal o escrivint el seu nom, en el número corresponent de la línia numèrica situada a terra.

Els conceptes científics

El pes. Els infants treballen el pes en el seu dia a dia de manera indirecta, com per exemple, a través del pes de la maleta o bé quan transporten joguines al pati poden comprovar si pesa molt, si pesa poc, si pesa menys que, etc. Des del nostre punt de vista, creiem que aquest fenomen científic es treballa poc a l’aula d’educació infantil, i és per això que li volem donar més importància i valor. A més a més, el pes ens permet treballar diferents aspectes d’interès per a ells i elles utilitzant materials que tenen al seu abast en el dia a dia.

Per saber-ne més

Es recomana visualitzar conjuntament amb els infants el vídeo adjuntat, en exclusiva l'explicació del paracaigudes que es troba en els dos últims minuts del vídeo per poder realitzar la primera activitat. Tanmateix, també es recomana visualitzar el document ajuntat on s'explica amb més detall la organització del professorat.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

EI 4

Material

 • 1 paracaigudes per infant
 • 15 pedres de diferent tamanys
 • 8 fulles d’arbre de qualsevol color
 • 8 flors margarides
 • 6 ceres de qualsevol color
 • 4 plomes de qualsevol color, d’aquelles que es fan servir a plàstica
 • 10 caniques de 2,5 cm
 • 2 balances de pesos
 • 1 balança per pesar els nens/ es
 • Línia numèrica dibuixada en el paper d'embalar (del 15 kg a 30 kg aprox)

Infraestructura necessària i precaucions

 • Taules (activitat 1 i 2)
 • Cadires / Banc (plataforma elevada, per l'activitat 1)
 • Aula (en cas que no sigui possible es pot fer a l'aire lliure)

Centre educatiu / Entitat

Facultat d’Educació i Psicologia Universitat de Girona

Proposta de

 • Aimar Prats
 • Anna Castilla
 • Emma Roca
 • Laura Ruiz
 • Nekane Carreras

Descriptors

 • #4anys
 • #pes
 • #classificació