Jocs experimentals sobre la pressió atmosfèrica - 4 MEP

Objectius

Experiment 1: Entendre com la pressió atmosfèrica exercida sobre un material (cartró) pot aguantar diverses forces (aigua). Experiment 2: Comprendre que el foc (espelma) per cremar necessita oxigen. Experiment 3: Entendre l’equilibri i el desequilibri causat per la pressió atmosfèrica dins i fora un recipient.

Com ho fem?

EXPERIMENT 1: Primerament, abans de començar directament amb l’experiment en qüestió, posarem en context a l’alumnat sobre els objectius de la pràctica. La manera de procedir serà per descobriment guiat, és a dir, a través de preguntes amb les quals els nens aconsegueixin veure què es busca i quins són els passos a fer. La realització de l’experiment consisteix a dipositar aigua en un got de plàstic dur. Un cop el got estigui gairebé ple d’aigua, es col·locarà el cartró de forma que el got quedi tapat. Després d’uns segons, es girarà el got de manera que l’obertura quedi de cara al terra. A continuació, es deixarà d’aguantar el cartró i s’observarà que no cau. Tal com s’ha mencionat anteriorment, durant l’activitat s’aniran fent preguntes als estudiants perquè siguin ells els que descobreixin què pot passar en cada pas de l’experiment. Finalment, un cop realitzat l’experiment es deixarà un temps perquè els alumnes extreguin les seves pròpies conclusions i les comparteixin amb la resta del grup. Després d’un seguit de possibles hipòtesis, explicarem quin paper juguen, en aquest experiment, els conceptes científics explicats anteriorment. EXPERIMENT 2: De la mateixa manera que es fa amb el primer experiment, s’explicaran els objectius i s’introduirà el material. Per començar amb aquest assaig, haurem de barrejar aigua i colorant. Aquesta barreja la utilitzarem per omplir una placa de petri fins a la meitat. Seguidament, col·locarem l’espelma al centre de la placa i, l’encendrem. A continuació, abans de tapar l’espelma amb un got de vidre, preguntarem als alumnes què creuen que passarà. I, finalment, taparem l’espelma amb el got de vidre i observarem conjuntament què succeeix. Aleshores, es preguntarà als alumnes perquè creuen que l’espelma s’ha apagat i que el nivell de l’aigua dins el got ha pujat i, per consegüent, el nivell de l’aigua de fora del got ha baixat. És a dir, es deixaran uns minuts perquè els estudiants facin les seves hipòtesis i les comparteixin amb els seus companys. Tot seguit, es crearan grups de 4 o 5 alumnes per dur a terme l’experiment de manera cooperativa. Així, observaran de manera més propera què passa i se sentiran partícips de l’assaig. Per concloure, el docent explicarà quin paper juga la pressió atmosfèrica i la reacció de combustió a l’experiment. D’aquesta manera, els estudiants podran comprovar si les hipòtesis plantejades anteriorment són certes o falses. EXPERIMENT 3: Primerament, com a la resta d’experiments, comentarem els objectius principals i el material necessari per dur-lo a terme. Tot seguit, agafarem una agulla i la utilitzarem per fer un petit forat a l’ampolla. Omplirem l’ampolla d’aigua, tot tapant el forat amb el dit i, seguidament tancarem l’ampolla amb el tap. Un cop fet aquest pas, podrem treure el dit del forat i observarem què passa: l’aigua no surt pel forat. A continuació, plantejarem als alumnes què creuen que passarà si destapem l’ampolla i, tindran uns minuts per pensar-ho. Finalment, traurem el tap i mirarem què passa: l’aigua sí que surt pel forat. S’explicarà als alumnes perquè surt aigua quan l’ampolla està destapada i perquè no en surt quan està tapada. Per últim i perquè els estudiants puguin experimentar i observar per ells mateixos aquest fet, els dividirem en grups de 4 persones perquè facin aquest experiment.

Què observem?

EXPERIMENT 1: El resultat que hem pogut observar és que quan donem la volta al vas amb el cartró a sota, aquest no es desprèn del got. EXPERIMENT 2: Els resultats obtinguts són; un cop es tapa l’espelma amb el got de vidre, aquesta, s’apaga. A més a més, també es pot observar la presència d’aigua amb colorant dins el got, ja que el nivell de l’aigua de dins del got puja. EXPERIMENT 3: Els resultats obtinguts en aquest assaig són els següents; quan l’ampolla està tapada, l’aigua no surt pel forat, en canvi, quan obrim l’ampolla, veiem que l’aigua sí que surt pel forat.

Els conceptes científics

-Atmosfera: Capa de gasos que envolta un planeta, en aquest cas, la Terra. - Pressió atmosfèrica: Força que fan els gasos de l’atmosfera sobre la superfície terrestre. La pressió atmosfèrica pot variar en funció de l’altura i el lloc on estiguem situats. Per poder-la mesurar, es fa servir un aparell anomentat baròmetre. - Reacció de combustió: Reacció química que es produeix quan una substància reacciona amb l’oxigen (O₂) i produeix diòxid de carboni (CO₂).

Per saber-ne més

1. La Mandarina de Newton (18 octubre de 2016). Què és la pressió atmosfèrica? [Arxiu de vídeo]. Youtube. Extret de https://www.youtube.com/watch?v=CgDrIgnwats. 2. FUNDACIONEDUMEDIA (28 de setembre de 2011). Presión atmosférica. [Arxiu de vídeo]. Youtube. Extret de https://www.youtube.com/watch?v=ADyiNR1XjR0

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle inicial i mitjà de l'educació primària

Material

  • Experiment 1: Aigua. 6 talls de cartró (10cm x 10cm aproximadament). 6 gots de plàstic dur. Recipient per a guardar l’aigua.
  • Experiment 2: Aigua. 6 gots de vidre. 6 plaques de petri mitjanes. 6 espelmes petites. Colorant. 6 encenedors. 6 parells de guants de làtex
  • Experiment 3: Aigua. 6 ampolles de plàstic (preferiblement 50 cl o 33 cl). 6 agulles.

Infraestructura necessària i precaucions

  • Recomanem l’ús de guants de làtex quan es manipula el colorant, ja que d’aquesta manera evitarem que els nens i nenes s’embrutin les mans.
  • Es necessita una aixeta i escombraries per poder fer una bona gestió de residus.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

  • Laura Alsina, Marc Boix, Adrià Casas, Genís Domingo i Queralt Xargayó

Descriptors

  • #pressió
  • #atmosfera