La creació d'un imant a partir de materials quotidians - 18 MEP

Objectius

-Experimentar com un material adquireix la propietat de la imantació amb una font d’energia externa mitjançant la creació d’un electroimant. -Manipular una font d’energia de manera segura. -Treballar la creació d’un petit circuit elèctric.

Com ho fem?

- Començarem agafant un cable de coure i pelarem els seus extrems, si no estan pelats. - Passarem a enrotllar el cable de coure al voltant del cargol, de la forma més ordenada possible. Deixarem uns 5 centímetres de cable a cada punta. - Tancarem el cargol amb una femella, per tal que el cable no es mogui excessivament. - Llavors, connectarem els extrems del cable als pols de la pila. Per fer-ho, haurem d’aguantar el cable amb els dits. - Un cop finalitzats els passos anteriors, l’electroimant ja estarà creat. Aproparem l’electroimant als clips per comprovar si funciona.

Què observem?

- Es visualitzarà com els clips es queden enganxats al cable de coure enrotllat. - Posteriorment es desenllaçarà el cable de coure de la pila, desconnectant, així, l’electroimant. S’observarà que, tot i no atraure els clips amb suficient força com per elevar-los, la nostra creació encara exerceix certa atracció. Això és així pel fet que el cargol enrotllat amb coure s’ha imantat de forma permanent. - Per acabar, per identificar els pols del nostre electroimant, necessitarem un imant amb els pols marcats. Aproparem el pol nord de l’imant a un costat (a la femella o al cap) del nostre electroimant, si hi ha certa atracció entre ells haurem trobat el pol sud del nostre electroimant, per tant, l’altre costat serà el pol nord.

Els conceptes científics

- L’atracció mútua de la càrrega negativa i la positiva fa que el coure adquireixi magnetisme, ja que aquest material és conductor.

Per saber-ne més

- Mireu el document adjuntat

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle superior de l'educació primària

Material

 • Cargol
 • 2 femelles
 • Cable de coure esmaltat
 • Pila tipus AA
 • Clips (materials metàl·lics)
 • Guants de protecció
 • Imant amb els pols marcats
 • Cables de corrent

Infraestructura necessària i precaucions

 • -Portar Guants de latex en tot moment

Centre educatiu / Entitat

Universitat de Girona

Proposta de

 • Gil Descamps Ginabreda
 • Bernat Garriga Manyer
 • Àlex Gispert i Jubinyà

Descriptors

 • #imant
 • #ciclesuperior