Observem l'aigua: neta o bruta? - 7 MEP

Objectius

OBJECTIUS DIDÀCTICS: - Diferenciar els conceptes de potabilització i depuració. - Saber on abocar els diferents residus per tal de no contaminar. - Relacionar la temàtica tractada amb les repercussions que suposa per a la biodiversitat. OBJECTIUS EXPERIMENTALS: - Reflexionar sobre les diferents maneres en què l’aigua es pot contaminar. - Prendre consciència dels usos de l’aigua i dels seus impactes en el medi natural. - Saber identificar quan l’aigua està contaminada.

Com ho fem?

Per realitzar el taller és aconsellable dividir el grup classe en subgrups de quatre o cinc persones, per tal de que tot l’alumnat pugui participar en la realització de la pràctica i d’aquesta manera cada grup pugui extreure les seves pròpies conclusions i resultats i fer una posada en comú un cop realitzat l’experiment. Els passos a seguir per a dur a terme l’experiment són: 1. Omplim cinc dels gots d’aigua fins a la meitat i en deixem dos separats. 2. A cadascun dels quatre gots d’aigua hi afegim una petita quantitat de cada substància. Al primer got hi afegim sabó, al segon vinagre, al tercer cafè i a l’últim got hi posem cacau. 3. Després intentem barrejar els materials afegits amb l’aigua remenant. Un cop fet, observem els gots i els comparem amb el que només té aigua. Es pot netejar? Com? 4. Barregem els tres gots; el de sabó, el de cafè i el de cacau en un got net. 5. A continuació agafem l’únic got que queda, utilitzant el filtre de cafè i el colador aboquem la meitat del got ple de substàncies al nou. Comparem els dos i reflexionem; Ha quedat neta l’aigua? I els filtres?

Què observem?

D'una banda podem comprovar que cadascun dels materials ha embrutat l’aigua de manera diferent. En alguns casos només si olorem la mescla podrem comprovar que hi ha una substància abocada, en altres que s'ha dissolt i en altres que encara havent remenat, es veuen components, és a dir si es tracta d'una mescla heterogènia, homogènia, diàfana, etc. D'altra banda, observarem com la filtració de l'aigua ens ajuda a separar en gran manera les substàncies a través de dos tipus de filtració; per tant sabrem quin dels dos és més efectiu i on quedarà adherida la substància, malgrat que no tornarà mai al seu estat inicial.

Els conceptes científics

- Entenem pel concepte de potabilització el procés de neteja de l’aigua per tal que sigui potable i, per tant, la puguem consumir sense que aquesta suposi un risc per la nostra salut. - El concepte de depuració fa referència al procés de tractar l’aigua residual, la qual conté residus que generem les persones a les nostres llars, a les fàbriques, etc., perquè aquesta pugui retornar al medi en bones condicions, en la mesura del possible. - S'entén per contaminació de l’aigua la modificació o l’alteració de les característiques d’una aigua. És a dir, es considera que l’aigua està contaminada quan conté residus o patògens que poden ser perjudicials per a la salut dels humans i dels animals. - La filtració és un concepte que es basa la separació de les partícules sòlides que pot contenir un líquid; com pot ser l’aigua. Aquest procés es pot dur a terme fent servir diverses tècniques.

Per saber-ne més

Com a activitat extra per a dur a terme, també relacionada amb la contaminació de l’aigua, us proposem un segon experiment on la substància protagonista serà l’oli i l’objectiu principal serà separar la barreja d’oli i aigua. Es tracta d’un experiment força interessant perquè aquest component és insoluble en l’aigua i hi ha una clara diferència pel que fa a ambdues densitats. Per a dur-lo a terme, se’ls proposarà tres opcions de filtració: un embut amb un filtre de cafè, una pipeta i cotó fluix. L’alumnat, abans de fer cap prova, haurà de formular una hipòtesis tot plantejant-se quina forma de filtració serà la més efectiva. Seguidament, mitjançant el mètode assaig i error, els infants hauran d’acabar descobrint que el cotó fluix separa molt més les dues substàncies que el colador o l’embut, gràcies als seus filaments. Així doncs, al final de l’experiment hauran de confirmar o refutar la hipòtesi principal.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle mitjà de l'educació primària

Material

 • 1 gerra d’aigua
 • 7 gots transparents
 • Sabó
 • Vinagre
 • Cacau
 • Cafè en pols
 • Culleres
 • 1 colador fi
 • Filtres de cafè

Infraestructura necessària i precaucions

 • INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA: Per a dur a terme aquesta pràctica és aconsellable una aula de laboratori, i en cas que el centre no disposi d’aquesta es pot realitzar en una aula àmplia i espaiosa.
 • PRECAUCIONS: La realització d’aquest taller no té perill en excés pel fet que cap dels materials i les substàncies que es fan servir no són tòxiques o corrosives. Així doncs, en aquest sentit els infants no han de prendre cap precaució extrema.
 • Algunes precaucions a tenir en compte és tenir cura del material emprat i mantenir-lo en les condicions que s’ha rebut ,assegurar-se que cap infant sigui al·lèrgic a cap dels ingredients abans de manipular-los i vigilar en l'abocar les substàncies al got.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Nuria Armengol Martínez
 • Judith Malvesi Rico
 • Paula Megia Fernández
 • Aida Parra Martín

Descriptors

 • #mescles
 • #ciclemitjà