Podem caminar sobre l’aigua? - 3 MEI

Objectius

1. Identificar la relació que hi ha entre la massa i el volum d’un objecte. 2. Establir hipòtesis sobre les reaccions dels objectes en els diferents fluids . 3. Distingir les diferents densitats dels fluids expressant les seves experiències.

Com ho fem?

Amb l’espai d’experimentació proposem treballar la densitat a partir de l'experimentació amb diferents materials i fluids. La proposta està dividida en dues parts. Una primera part d’experimentació lliure dels materials. I una segona part d’experimentació, exploració i manipulació dels materials i els diferents fluids. En aquesta es realitzaran preguntes i es proposaran reptes per tal d’aproximar el fenomen als més petits. L’agrupament idoni per realitzar la primera part de la proposta és lliure, de manera individual. Mentre que la segona part està pensada per fer en grups reduïts, 6 grups de quatre infants. * En el cas que aquest agrupament no es pugui realitzar a les escoles, us adjuntem un document de la proposta on detallem diferents tipus d’agrupament.

Què observem?

Esperem que els nens i nenes observin la relació entre les dues variables de la massa i el volum. Al mateix temps que experimentin amb els diferents materials i fluids per donar resposta a les seves preguntes, reptes i hipòtesis.

Els conceptes científics

Amb el disseny d’aquesta activitat d’experimentació ens proposem treballar la densitat. I per tant, que els nens i les nenes identifiquin la relació entre dues variables, la massa i el volum. A partir de la lliure experimentació de materials, objectes i fluids. Per tant, ens proposem que coneguin aquests objectes i observin quines diferències i semblances hi ha entre ells, i què pot passar perquè uns s’enfonsin en un fluid i els altres no. Així doncs, trobar les raons d’aquest comportament i ser capaços de determinar-lo a priori o bé fer hipòtesis, abans de fer les proves o l'experimentació.

Per saber-ne més

https://www.instagram.com/densitats/

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

EI 4

Material

 • 6 culleres de fusta
 • 6 culleres de metall
 • 6 culleres de plàstic
 • 6 pilotes de ping-pong
 • 6 pilotes de golf
 • 6 bales o "caniques"
 • 2L d'aigua
 • 2L de sabó
 • 2L d'oli
 • 6 safates transparents

Infraestructura necessària i precaucions

 • Espai interior o exterior que permeti la llibertat de moviment.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d’Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Helena Cardona
 • Júlia López
 • Ariadna Penin
 • Christian Vilanova
 • Albert Zamora

Descriptors

 • #4anys
 • #densitat