Pot un material petit pesar més que un de gran? - 15 MEI

Objectius

OBJECTIU GENERAL: Observar el concepte de pes d’una manera experimentativa a través del joc. OBJECTIU ESPECÍFIC 1: Experimentar en les activitats plantejades amb curiositat i interès. OBJECTIU ESPECÍFIC 2: Interpretar i fer preguntes que impulsin la comprensió del concepte treballat. OBJECTIU ESPECÍFIC 3: Verbalitzar els processos i resultats obtinguts.

Com ho fem?

Aquesta proposta consisteix en el fet que els infants experimentin i manipulin objectes amb diferents pesos. Tindrem dos personatges que ens ajudaran a descobrir-ho: en Tom i en Sam. Per fer-ho, hem plantejat dues activitats: La primera està dividida en 3 parts. En la primera part presentarem els diferents objectes, plantejarem la pregunta de: “Què pesa més?” i deixarem que els infants facin les seves hipòtesis. La segona part consisteix en el fet que els infants experimentin lliurement amb el material proposat i vagin donant resposta a les seves hipòtesis. Per últim, posarem en comú el que han pogut experimentar i si han encertat en la seva hipòtesi principal. La segona activitat consisteix a dividir el grup en 2. El que hauran de fer és ajudar als dos personatges a fer les seves motxilles per marxar de colònies. El material serà el mateix per cada grup, però aquest tindrà alguna variació: una cantimplora estarà plena i l’altre no, per exemple. Un cop hagin fet les motxilles hauran de pesar-les i veure com pot ser que tenint el mateix material, una motxilla pesi més que l’altre.

Què observem?

El que esperem amb aquest taller és que els infants s’adonin que la mida i el pes no sempre estan relacionats. Crear un espai on puguin investigar, experimentar i descobrir per ells sols que un objecte gran pot ser més lleuger que un altre de més petit. Per exemple, una ampolla/garrafa d’aigua buida, pesa menys que una pedra. Per aquest motiu hem optat per fer activitats manipulatives i fem ús de les balances perquè puguin experimentar i descobrir-ho ells mateixos.

Els conceptes científics

El fenomen científic que volem treballar és la magnitud; concretament el pes. Per fer-ho, ens centrarem en el pes dels elements que manipularem a la sessió i comprar aquells que són més pesants i més lleugers. Volem tenir en compte que els objectes que oferim tinguin propietats diferents, per exemple que hi hagi una diversitat de mides, materials, formes. D'aquesta manera, veurem que a vegades el pes no va relacionat amb la mida o forma de l'objecte. Per exemple, un objecte més gran pot pesar menys que un de petit.

Per saber-ne més

Per més informació sobre el taller, veure el document adjunt.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

EI 4

Material

 • 2 balances de plat
 • Pedres (grans i petites)
 • Garrafa buida
 • Colors (retoladors, guixos...)
 • Sacs petits amb: cotó, plomes, imperdibles, pedretes...
 • 2 cantimplores
 • 2 llanteres
 • 2 gorres
 • 2 pots de crema solar
 • 2 necessers
 • 2 estoig
 • 2 motxilles
 • Altres objectes que es creguin adequats

Infraestructura necessària i precaucions

 • A l'aula
 • Espai exterior
 • Espai ampli

Centre educatiu / Entitat

Facultat d’Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Georgina Clopés
 • Jordina Clusellas
 • Gemma Dot
 • Carla Mateo

Descriptors

 • #4 anys
 • #pes