Per què hi ha objectes que floten? Podem enfonsar el flotador? - 9 MEI

Objectius

- Experimentar amb el concepte de flotabilitat. - Distingir els objectes que suren dels que no suren. - Observar l’impacte que té l’aigua i l’aire envers la flotabilitat dels materials. - Explorar la capacitat de crear hipòtesis o resoldre reptes.

Com ho fem?

Per introduir aquesta activitat, es començarà preguntant als infants per esbrinar quins coneixements previs tenen sobre la flotabilitat. Introduirem també el tema dels elements que s’emporten a l'hora del bany i què passa amb aquests. Formularem també la qüestió de si ells floten o s’enfonsen a l’aigua i què necessiten per no enfonsar-se. D’aquesta manera sortirà el concepte “flotador”, aquell objecte que s’infla amb aire i fa que no ens enfonsem. Tot seguit posarem el material a sobre les taules i per grups deixarem que explorin primer les seves característiques fora de l’aigua. Després deixarem que puguin provar com reaccionen aquests a dins l’aigua, si floten o s’enfonsen. A continuació els demanarem que vagin classificant a una banda els objectes que han surat i a l’altra els que no i els agruparem en dos cubells diferents: material que s’enfonsa (Cubell A) i material que sura (Cubell B). Plantejarem un seguit de preguntes o reptes; com per exemple: “Quines diferències veieu entre uns i altres? Tots flotaran? Creieu que podrem fer que tots s'enfonsin?”. Finalment els plantejarem el repte principal que planteja aquesta activitat, que és intentar canviar la flotabilitat dels materials, és a dir, hauran d’esbrinar si es pot o no es pot i de quina manera podem fer que un objecte que sura s’enfonsi i viceversa. Un cop hàgim creat tots aquests dubtes i curiositats als infants dividirem els alumnes en grups un altre cop i a cada un se li assignarà una tipologia de materials, de manera que si tenim 5 grups, per exemple, 3 d’ells tinguin material que hem classificat en el cubell A i dos del cubell B. En acabar l’activitat els tornarem a reunir perquè ens expliquin què han vist o descobert sobre els objectes i si han aconseguit resoldre els dubtes que tenien. Demanarem què han observat en relació a l’aire i l’aigua que contenien els objectes i quina hipòtesi tenen sobre perquè passa aquest fenòmen.

Què observem?

Amb aquesta proposta esperem que els nens i nenes puguin manipular amb els diferents materials proposats i experimentar lliurement amb el fenomen de la flotabilitat, per tal de formular hipòtesis i esbrinar possibles solucions al repte plantejat. Volem que el joc lliure sigui la principal font de descobriment en aquest taller.

Els conceptes científics

Amb aquesta proposta volem treballar el fenomen de la flotabilitat. Quins materials suren o s'enfonsen segons la seva densitat, i si podem canviar la flotabilitat dels objectes.

Per saber-ne més

Adjuntem un fitxer amb el nostre treball teòric per poder profunditzar més en aquest tema.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

EI 4 i EI 5

Material

  • 5 recipients en forma de banyera (preferiblement transparents) per posar l’aigua
  • 20 pilotes de goma que pesin i s’enfonsin
  • 20 pilotes d’escuma que surin
  • 10 esponges naturals absorbents amb forats
  • 10 pots de sabó buits mitjans
  • 10 galledes petites de plàstic
  • 5 flotadors petits o brassals

Infraestructura necessària i precaucions

  • A l'aula
  • Al pati de l'escola

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

  • Alba Fornells
  • Noelia Luna
  • Ariadna Masferrer
  • Mireia Orellana

Descriptors

  • #4anys
  • #flotabilitat
  • #experimentació