Quina terra és millor per fer un castell? - 6 MEI

Objectius

Identificar els tipus de sorra segons el grau de compactació. Classificar a partir de les seves característiques (grau d'humitat i mida del gra). Ordenar la sorra de més a menys compacta.

Com ho fem?

Primerament, posarem un tipus de sorra diferent en cada una de les taules, deixant espai al voltant perquè els infants puguin experimentar amb llibertat i deixarem una estona lliure d'experimentació, amb opció a canviar de taula si es vol. Seguidament, farem una posada en comú d'uns 10 minuts per saber que han experimentat i quines característiques han extret del tipus de terra que han escollit. Un cop feta la posada en comú, els infants tornaran a la taula on estaven anteriorment i hauran d'intentar fer un castell. Es poden ajudar amb aigua. Quan hagin provat diferents variants, tornarem a fer una posada en comú per veure a quines conclusions han arribat. Els infants es podran ajudar amb les targetes dels gots i dels tipus de terra per explicar quin ha sigut el procés.

Què observem?

Podem observar com amb algun tipus de terra no cal posar-hi aigua perquè el castell s'aguanti. D'altres haurem d'afegir-ne més o menys quantitat per tal d'aconseguir-ho. D'altra banda, també es pot veure com en aquelles on la mida del gra és més gran, és més difícil fer la construcció.

Els conceptes científics

El fenomen de la compactació és un reordenament de les partícules sòlides del terra, produït pel resultat d’una força aplicada que augmenta la densitat del terra produint un trencament de l’estructura i la disminució dels porus on s'emmagatzema o hi ha moviment de l’aire, l’aigua en el terra. Això provoca un impediment en el creixement i desenvolupament de les arrels de les plantes. La sensibilitat del terra en la compactació varia amb la textura, tots aquells que són sòls argilosos són molt més vulnerables que els sorrencs això és degut al fet que els sòls que no tenen tanta quantitat de matèria orgànica solen ser més vulnerables a la compactació, ja que no formen partícules que estiguin unides entre elles. Aquest fenomen també és produït per la humitat del sòl. Quan un sòl té una quantitat d’humitat què és igual o més gran de la seva capacitat, es compacten amb més facilitat que els sòls secs.

Per saber-ne més

Compactació | enciclopèdia.cat. Recuperat de: https://www.enciclopedia.cat/ec-gdlc-e00165847.xml Fertilab, (s.d) La compactación del suelo. Recuperat de: https://www.fertilab.com.mx/Sitio/notas/153-Compactacion-del-suelo.pdf

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

EI 4

Material

 • 1 safata gran de cada tipus de sorra (sorra de platja, adob, grava i sorra del sorral)
 • 12 sedassos (de totes les mides)
 • 12 pales (de pati)
 • 12 galledes (de pati)
 • 12 rasclets (de pati)
 • 8 polvoritzadors (plens d'aigua)
 • 8 safates grans (56x44x10)
 • 20 safates petites (34x23x7)
 • Targetes d'un got buit i d'un got ple
 • 1 foto de cada tipus de sorra

Infraestructura necessària i precaucions

 • L'aula

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia, Universitat de Girona

Proposta de

 • Gemma Anglada
 • Marc Baronat
 • Sandra Caballero
 • Anna Carbó
 • Berta Carbonell

Descriptors

 • #4anys
 • #compactació
 • #classificació