Com és que quan plou es formen bassals, però si tirem un cubell d'aigua al pati no? - 8 MEI

Objectius

OBJECTIU GENERAL: -Experimentar en l’entorn proper per aconseguir una actitud de curiositat per interpretar i fer-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural i material. OBJECTIUS ESPECÍFICS: -Identificar el motiu pel qual es forma un bassal tenint en compte els elements (tipus de sorra, quantitat d’aigua, etc.). -Comparar semblances i diferències amb elements diferents però similars mitjançant l’experimentació i observació. -Reconèixer els diferents elements que intervenen en aquest fenomen (aigua, tipus de sorra, superfície, etc.).

Com ho fem?

Aquesta proposta consta de dos experiments els quals farem servir tot el material que hem indicat anteriorment. Els dos experiments consten de dues parts, per tant, recomanem que s'observi el vídeo que adjuntem per tal de poder seguir els passos de manera més senzilla. Per al primer experiment necessitem, a grans trets, sorra del pati i aigua, ja que volem observar la filtració del sòl depenent de la quantitat i pressió de l'aigua. Per al segon experiment, experimentarem amb diferents tipus de sols per observar com aquest reaccionen envers l'aigua, per observar com i si es creen bassals.

Què observem?

Mitjançant l'experimentació amb les dues activitats de la proposta, ens adonem que per a la creació d'un bassal hi intervenen dos factors clau; el tipus de sòl, i la quantitat i pressió de l'aigua.

Els conceptes científics

El fenomen científic que volem treballar amb la proposta és la filtració de l'aigua per temps, espai i quantitat i com actua aquesta en diferents tipus de sòl.

Per saber-ne més

Hi ha moltes propostes relacionades amb el fenomen del drenatge de l'aigua. En podem trobar algunes més de molt interessant a la web de la fira de la ciència d'altres anys.

Nivell a qui s'adreça

Segon cicle d'Educació Infantil

Material

 • -Sorra pati de l'escola
 • -3 Safates
 • -3 Regadores
 • -3 Gots
 • -3 Garrafes de 8 Litres
 • -Pedretes
 • -Terra abonada universal

Infraestructura necessària i precaucions

 • -Pati de l'escola
 • -Es pot fer a casa, al pati amb el material corresponent

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Patrícia Fontes
 • Xènia Matés
 • Núria Molledo
 • Maria Matés
 • Laura Garrit

Descriptors

 • #4anys
 • #filtració