Fira de la ciència

Girona

On és la pressió? - 6 MEP

#pressió
#ciclesuperior

Barregem i experimentant aprenem!

#5anys
#4anys

Destruïm el monstre malvat! - 16 MEP

#química
#ciclesuperior
#reacció
#combustió

Voleu veure l'oxigen que generen les plantes? - 15 MEP

#ciclesuperior
#fotosíntesi

Descobrim què passa quan fumem! - 1 MEP

#salut
#respiratori
#ciclesuperior

Portem les densitats a l'aula - 8 MEP

#ciclesuperior
#densitat

Super Imants

#imant
#magnestisme

Podem encendre una bombeta amb aigua? - 12 MEP

#electricitat
#cicle superior

Com funciona l'ascensor de l'aigua i el vi? - 17 MEP

#ciclesuperior
#densitat

La creació d'un imant a partir de materials quotidians - 18 MEP

#imant
#ciclesuperior