Com és que si parlem a través de dos gots, connectats per un fil, ens sentim encara que estiguem lluny? - 4 DT

Objectius

- Descobrir com es transmet el so a partir de l'experimentació. - Observar en quin medi es transmet millor i pitjor el so. - Treballar el silenci i els materials aïllants del so.

Com ho fem?

Els infants duran a terme quatre experiments diferents, a través dels quals podran descobrir de quina manera es transmet el so en diferents medis. És per aquest motiu, doncs, que es començarà la proposta didàctica amb un experiment que durà a terme tot el grup classe alhora. Llavors, se'ls plantejarà una pregunta, a través de la qual hauran de reflexionar, fer hipòtesis i extreure'n conclusions. A continuació, es dividiran els infants en grups de 4 o 5, i hauran de realitzar autònomament els diferents experiments que hi haurà distribuïts per la classe en forma de racons, en els quals es plantejaran diferents reptes en forma de preguntes, o consells sobre com elaborar el repte i com seguir avançant. Aquests reptes, preguntes i/o orientacions per dur a terme els experiments estaran escrits en forma de targetes i col·locats a cada racó on es portin a terme els experiments, de manera que els infants podran llegir i dur-lo autònomament.

Què observem?

Experiment 1: Parlem a distància (gots i fil) A partir de dos gots i un fil, i la pregunta inicial (Com és que ens sentim, encara que estiguem a distància?), els infants hauran de fer una hipòtesi inicial i descobrir com es transmet el so. Experiment 2: Observem el so A partir d'aquest experiment els infants descobriran com es transmet el so, ja que podran veure que el so fa vibrar als elements amb els quals té contacte. És a dir: a partir de recobrir amb un plàstic un "tupper" i col·locar-hi a sobre arròs, i picar amb un tap d'olla molt a la vora d'aquest, els infants podran veure que l'arròs vibra i es mou, gràcies a les ones sonores que produeix el so. Experiment 3: En quin medi es transmet millor el so? A partir d'aquest experiment els infants seran capaços d'observar on es transmet millor el so i on no es transmet. Té l'objectiu que els infants observin que també hi ha medis on el so no es pot propagar. Per això provaran a partir d'un altaveu, col·locar-lo a medis com aigua, sorra i dins una palangana. Experiment 4: Ens escoltem? Amb aquest experiment els infants veuran que si es posen taps aïllants escolten amb un volum molt més fluix a la resta de companys. Això és degut al fet que porten posat un material aïllant al conducte auditiu extern. Final de les activitats: Per finalitzar la sessió els infants posaran en comú les conclusions o la teoria que han extret sobre el so i la seva propagació, així com les seves característiques. El/la mestre/a anirà introduint continguts teòrics que cregui convenients per acabar de complementar o rectificar les hipòtesis i conclusions que els infants han extret.

Els conceptes científics

En aquest taller es treballarà el so i la seva transmissió. Segons l’IEC, el so és “la impressió produïda en l’òrgan de l’oïda per les vibracions elàstiques d’un cos que es propaguen en tots els medis materials en forma d’ones”. És a dir, el so es crea quan un cos vibra i es transmet a través d’ones sonores en un medi. El sentit de l’oïda serà l’encarregat (en el nostre cas) de percebre el so i transmetre’l al cervell, que serà l’encarregat d’interpretar-lo. Com hem dit, el so necessita un medi per a propagar-se i aquest pot ser líquid, gasos o sòlid (es transmet cinc vegades més ràpid en el medi aquàtic que en l’aeri). Depenent de quin sigui, el so pot variar. La nostra proposta comença amb una petita activitat per a introduir el tema, en la qual es presenta una pregunta: Com és que si parlem a través de dos gots, connectats per un fil, ens sentim encara que estiguem lluny? La resposta és que les ones sonores que produïm quan parlem xoquen amb el got, aquest transmetrà la vibració, igual que el fil. Quan les vibracions arribin al segon got, aquest les transmetrà a l’aire i el nostre company ens podrà escoltar. Els continguts principals que treballem en aquesta sessió són: - Escoltem gràcies a l’oïda. - Els sons són vibracions i onades que es transmeten a través d'un medi. - Els sorolls forts produeixen onades tan fortes que inclús poden moure coses. - El so pot viatjar a través de diferents mides: aeri, aquàtic i sòlid. - Els sons, com són onades, poden xocar i rebotar contra materials. - Hi ha materials transmissors del so i d’altres d’aïllants. A causa de la curta durada d’aquest taller (una sessió d’una hora) només es pot fer una petita introducció al tema del so. Creiem que si fos possible, seria interessant treballar més a fons aquest tema incloent aquesta sessió en una unitat didàctica o projecte. D’aquesta manera es podria aprofundir en el sentit de l’oïda (òrgan que rep els sons) i treballar les seves parts, el seu funcionament... així com la unitat de mesura del so (el decibel), entre d’altres coses.

Per saber-ne més

De manera optativa i complementària, la mestra pot finalitzar amb una explicació si s'escau tot fent un últim experiment demostratiu. Aquest es pot veure en el següent vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RxWjSrS4UsU

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle inicial i mitjà de l'educació primària

Material

 • Gots de plàstic, o iogurts
 • Cordill o fil (tan llarg com es pugui)
 • Punxó
 • Grans d'arròs
 • "Tupper" de plàstic
 • Xiulet
 • Tisores
 • Tapa d’olla metàl·lica
 • Cullera de fusta
 • Paper film
 • Palanganes (x3)
 • Aigua
 • Sorra
 • Altaveu/mòbil que es pugui mullar
 • Taps aïllants (un parell per a cada infant).

Infraestructura necessària i precaucions

 • No és necessària cap infraestructura en concret, es pot dur a terme tant a l'aula com a fora el pati o a qualsevol espai ampli que disposi l'escola.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Alba Alfonso
 • Paula Fernàndez
 • Nuria Campa
 • Laura Comas

Descriptors

 • #ciclemitjà
 • #so
 • #transmissió