Construïm una maqueta d'energia eòlica! - 9 MEP

Objectius

Objectius didàctics: - Potenciar l’aprenentatge significatiu. - Conscienciar de l’ús responsable i el funcionamient de l’energia eòlica. - Promoure l’aprenentatge cooperatiu i el treball en equip. Objectius experimentals: - Aprendre a realitzar una maqueta. - Aprendre a treballar en grup.

Com ho fem?

Primerament, els nens i nenes veuran un Storytelling sobre la importància de l'ODS 7 i l'explicació de la maqueta a realitzar. Amb això, els alumnes podran aprendre i reflexionar sobre el desenvolupament sostenible del medi ambient. Seguidament, s'obrirà un espai de preguntes on l'alumnat podrà compartir i resoldre els dubtes sobre l'Storytelling, siguin de l'ODS, o bé del treball posterior. Un cop resolts els dubtes, la classe es dividirà en grups de 4 o 5 persones per realitzar la maqueta proposada anteriorment (consultar el vídeo adjunt). Un cop construïts els molins de vent, els nens i nenes sortiran a l'exterior per poder comprovar el funcionament de la seva petita creació. Així mateix, quan finalitzin aquesta comprovació, s'obrirà un espai de reflexió amb el grup classe, per tal que els infants raonin i es conscienciïn sobre la gran importància que tenen les energies renovables, concretament l'energia eòlica. D'aquesta manera, construirem un coneixement conjunt.

Què observem?

La nostra proposta didàctica es basa en un taller relacionat amb les energies renovables, en concret l'energia eòlica, que és la que té més ressò actualment. Es tracta de la tecnologia més eficient per produir energia de forma segura i ambientalment sostenible, sense emissions, inesgotable i competitiva. Així mateix, hem cregut necessari relacionar la nostra proposta amb l'ODS 7, el qual es basa a garantir energia assequible i no contaminant. Amb relació a aquest fet, considerem que és imprescindible que els infants coneguin els objectius del desenvolupament sostenible. Paral·lelament, per tal de completar la pràctica proposem experimentar i veure com es pot utilitzar l’energia del molí eòlic. Així doncs, dins el got que hem col·locat al molí podem posar diferents pesos i enfocar l’aire des de diverses direccions per veure quina és la forma més eficaç i eficient de generar aquest tipus d’energia.

Els conceptes científics

Cada dia es parla més de les energies renovables i de com l'ús d'aquestes és clau per assegurar el futur del nostre planeta. Per començar, és necessari fer una definició sobre què són les energies renovables. Així doncs, les energies renovables són aquelles que s'obtenen a partir de fonts naturals, produint energia de manera inesgotable i indefinida. En definitiva, l'ús d'aquestes energies generen un impacte mediambiental menor i ajuden al desenvolupament sostenible. Així mateix, nosaltres ens basarem en l'energia eòlica, l'energia renovable més estesa en l'actualitat, ja que aprofita de forma senzilla la força del vent, convertint-la en electricitat a través d'un generador elèctric. Encara que només suposa un petit percentatge de la producció elèctrica mundial, és una de les tècniques d'obtenció d'energia més neta que existeix, ja que no contamina i ajuda a reemplaçar l'energia produïda a través dels combustibles fòssils. D'una banda, aquesta energia gaudeix d'un ampli ventall de beneficis, ja que es tracta d'una font d'energia inesgotable atès que el vent és una font molt abundant, ocupa poc espai i hi ha possibilitat de reversibilitat de la zona, no contamina, té un baix cost en les zones on hi ha abundància de vent i a més a més és compatible amb altres activitats. Tanmateix, cal conèixer els inconvenients que té l'energia eòlica per tal de fer-ne un ús adequat. Cal ser conscients i tenir present que el vent, recurs que utilitza aquesta font d'energia, no està garantit, ja que els generadors per funcionar de manera rendible necessiten disposar d'una determinada velocitat en km/h. A més a més, es tracta d'una font no emmagatzemable, això significa que ha de consumir-se de forma immediata. No obstant això, hi ha altres inconvenients com l'impacte paisatgístic i l'afectació a les aus. Finalment, com hem esmentat anteriorment, cal destacar la importància que els infants coneguin els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. En concret, per aquesta proposta treballarem l'ODS 7, el qual consisteix principalment en el fet de garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom.

Per saber-ne més

Youtube. (2013, 14 maig). ¿Qué es la energía eólica? | Sostenibilidad - ACCIONA [Arxiu de vídeo]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch? v=Ext_rwcbE7g&ab_channel=ACCIONA Youtube. (2019, 18 abril). ENERGÍAS RENOVABLES - VENTAJAS y DESVENTAJAS de la ENERGÍA EÓLICA [Arxiu de vídeo]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=d_CUT9niX5c Youtube. (2019, 5 juny). Energía eólica [Arxiu de vídeo]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=w7rVwmSOUPs

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle inicial i cicle mitjà de l'educació primària

Material

 • 7 Gots reciclats
 • Cinta adhesiva
 • Un pal llarg de pinxo
 • Llapis
 • Goma
 • Regle
 • Cartró
 • Cola
 • Tisores
 • Material decoratiu: Colors, pintura, retoladors...

Infraestructura necessària i precaucions

 • La proposta es pot dur a terme en qualsevol entorn sempre que es disposi del material necessari.

Centre educatiu / Entitat

Universitat de Girona

Proposta de

 • Zoe Argelaguet - Carla Comino - Souhayla El Boughlamy - Neus Feixas

Descriptors

 • #energia
 • #maqueta