L'aparell respiratori - 11 MEP

Objectius

1. Conèixer el funcionament de l’aparell respiratori (expiració i inspiració) i les seves parts principals. 2. Valorar la importància de la respiració. 3. Comprovar experimentalment els moviments que realitzen els pulmons dins la nostra caixa toràcica.

Com ho fem?

1. Primerament, retallarem el cul de l’ampolla amb les tisores i amb molt de compte, ja que ens podem tallar. Deixarem en una banda l’ampolla tallada i continuarem amb el següent pas. 2. El segon pas és ajuntar les palletes entre elles. Necessitarem 4 palletes i les introduirem posant-ne una dins de l’altre, (2 i 2). 3. Seguidament posarem els globus a les seves palletes, amb cinta adhesiva vigilant tapar bé tots els forats perquè no hi hagi fuites. Després tallarem una mica les palletes perquè no ens quedi l’estructura molt llarga. Tallant 4 dits en tindrem suficient. 4. Després enganxem les palletes entre elles amb cinta aïllant. Les enganxarem amb forma de Y i posant força cinta adhesiva perquè quedin ben fixades. 5. Ara, el que farem serà treure el tap de l’ampolla que hem tallat anteriorment i passarem les palletes (tràquea) pel coll de l’ampolla. Els nostres globus (pulmons) han de quedar dins de l’ampolla (caixa toràcica). 6. El pas que ve ara és molt important. Haurem de fixar amb plastilina qualsevol possible espai entre les palletes i la boca de l’ampolla. No pot quedar cap foradet per on es pugui escapar l’aire. No se’ns pot escapar res! 7. Per últim agafarem un guant de làtex i el posarem al cul de l’ampolla, ja que està retallada. Serà el nostre diafragma. Posarem fora cinta adhesiva perquè no es mogui i quedi ben subjecte. 8. Estirarem el guant de làtex i observarem que els globus s'inflen. Així funciona el diafragma i els pulmons!

Què observem?

Podrem observar una representació del procés de respiració del nostre cos. Veurem com el guant de làtex és el que farà la funció del diafragma i serà l’encarregat de dur l’aire als globus (pulmons) de l’interior de l’ampolla, que aquests s'inflaran.

Els conceptes científics

Conceptes a saber abans de fer l'experiment. Primerament, saber que l'aparell respiratori és l'encarregat de fer la respiració. Aquesta respiració es porta a terme gràcies a l'intercanvi de gasos entre el nostre cos i l'exterior, agafem oxigen de l'aire i eliminem el diòxid de carboni que es forma en el nostre cos. L'aparell respiratori està format per les vies respiratòries, els pulmons i el diafragma. Les vies respiratòries estan compostes per les fosses nasals, faringe, laringe, tràquea, bronquis i bronquíols. Els pulmons són dos òrgans esponjosos situats entre els dos costats del cor i entre les costelles. Aquests estan formats per milions d'alvèols, que és on es produeix l'intercanvi de gasos. El diafragma és un múscul situat a sota dels pulmons i gràcies a ell es porta a terme la respiració. Per dur a terme el funcionament de l'aparell respiratori es necessiten dos moviments: la inspiració i l'expiració. La inspiració és quan inspirem aire, el diafragma baixa, augmenta la caixa toràcica i l'aire entra als pulmons; i l'expiració és quan expirem, el diafragma puja, es redueix la mida de la caixa toràcica i l'aire dels pulmons surt a l'exterior. En repòs, les persones fem de 12 a 15 inspiracions per minut.

Per saber-ne més

Com a eina de treball, creiem que la següent pàgina web és un bon recurs per a les classes de medi natural a primària. Aquesta pàgina proporciona una sèrie d’experiments de qualitat que ajudaran a complementar els continguts a treballar. https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle inicial i mitjà de l'educació primària

Material

 • 2 globus
 • 1 ampolla de plàstic (1,5 L)
 • 1 guant de làtex
 • Plastilina
 • 4 palletes de refresc
 • Cinta adhesiva
 • Tisores

Infraestructura necessària i precaucions

 • Els alumnes haurien d'anar amb compte de no tallar-se amb les tisores o amb el plàstic de l’ampolla d'aigua.
 • Si fos necessari, podrien utilitzar uns guants "antitall".
 • En el nostre cas no és necessari l’ús de cap classe d'infraestructura.

Centre educatiu / Entitat

Universitat de Girona

Proposta de

 • Joan Hurtado, Maria Fabra, Paula Garcia, Laia Gómez i Roger Ibañez.

Descriptors

 • #ciclemitjà
 • #respiratori